ራዕይ / Mission

ራዕይ

የግንቦት 7 ሕዝባዊ ኃይል ራዕይ፣ የሕዝብ ሉዓላዊ የሥልጣን ባለቤትነት የተረጋገጠባት፤ የዜጎች መብቶች፣ ሃገራዊ አንድነት፣ ደህንነትና ጥቅም የተከበሩባት ጠንካራና ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እውን ሆና ማየት ነው።

ተልዕኮ

የግንቦት 7 ሕዝባዊ ኃይል ተልዕኮ ወያኔን በኃይል ማስወገድ፤ በኢትዮጵያ ሰላማዊና ዲሞክራሲ የሥልጣን ሽግግር እንዲኖር ማስቻል እና ከማንኛዉም የፓለቲካ ድርጅት ጋር ያልወገኑ ነፃ፣ጠንካራና ብቃት ያላቸው ህገ-መንግሥታዊ የመከላከያ፣ የፓሊስና የደህንነት ተቋማት እንዲኖሩ አስተዋጽዖ ማድረግ ነው።

Vision

Ginbot7 Popular Force (GPF) envision a vibrant and democratic Ethiopia, wherein the sovereign will of the Ethiopian people becomes the source of all political power, the full range of people’s rights are respected and the national unity, security and welfare of the country is adequately defended.

Mission

Ginbot7 Popular Force (GPF) is committed to the forceful removal of the dictatorial regime of the TPLF, usher the condition for peaceful and democratic transition, play a part in the creation of a strong and capable national defense, security and police force whose only allegiance is to the constitution of the land, thereby, bringing an end to the existing affiliation of these institutions to the political forces in the country.

 

Scroll to top